In gesprek met Roel Eikendal, ouder van Sam. Wat is zijn rol binnen de Ondersteuningsplanraad?

Met een stoer kapsel en rode wangen van het sporten loopt een vlotte tiener de huiskamer binnen. “Dit is Sam.” Sam glimlacht om de trotse woorden van zijn vader Roel. Hij is net terug van boksles en stapte een paar minuten geleden van zijn elektrische driewielfiets. Sinds dit schooljaar fietst hij daarmee ook elke dag naar de middelbare school zeven kilometer verderop.

Roel Eikendal is sinds 2019 lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR). We hebben een gesprek over hoe hij als ouder in aanraking kwam met Profi Pendi en zijn rol in de OPR.

Fijne basisschooltijd

“Sam loopt en fietst moelijker door een hersenbeschadiging bij zijn geboorte. Die elektrische fiets is ideaal voor hem. Hij fietst zó snel dat wij hem niet bij kunnen houden. Op de basisschool kwamen wij erachter dat Sam ook moeite heeft met rekenen. Samen met de arts van het revalidatiecentrum, de intern begeleider van school en de consulent passend onderwijs van Profi Pendi creëerden wij de randvoorwaarden voor een passende onderwijsplek. Wij hebben gemerkt dat je het samenwerkingsverband heel hard nodig kunt hebben. Sam heeft een fijne basisschooltijd gehad en dat gun ik alle kinderen. Daarom zet ik me graag in voor de OPR.”

Een frisse blik

Twee jaar geleden vroeg de intern begeleider Roel lid te worden van de OPR. “Zij had er vertrouwen in dat ik dit met aandacht zou doen. Ze wist dat ik de juiste ervaring heb omdat Sam ondanks zijn beperking naar een reguliere basisschool ging. Ik vind het heel interessant en met een frisse blik durf ik dingen te vragen. Eens per vier jaar maakt Profi Pendi het ondersteuningsplan waarin de plannen voor de komende vier jaar staan. Daarin heb je medezeggenschap en een adviserende rol. Ik breng dingen in waar ze vanuit school niet over nadenken en dat waarderen ze.”

Aan het einde van ons gesprek ploft Sam onverwachts naast zijn vader op de bank. “Poeh, je wordt écht groot man!” En dan is het tijd voor de foto. “Ik ga wel op de foto in plaats van Sam.” Ik kijk op en zie broer Fabian lachend aan tafel zitten. In het echt is zijn krullenbos nog mooier dan op de portrettekening aan de muur.

Roels’ tips voor ouders

  • Zorg voor een goed contact met school: laat je betrokkenheid zien en probeer mee te denken.
  • Is er iets of maak je je ergens zorgen over? Bespreek het met de meester, juf of iemand anders op school zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken.
  • Maak het onbekende bekend: verzamel zelf informatie over wat school en Profi Pendi voor je kind kunnen betekenen. Als je weet wie er beslist over het onderwijs voor je kind, weet je ook wie je om hulp moet vragen als dat nodig is.

Wat is de ondersteuningsplanraad (OPR)?

De OPR van Profi Pendi vormt het medezeggenschapsorgaan namens leerlingen, ouders en personeel van de schoolbesturen. Met een evenredig aantal zetels voor ouders en personeel is de stem van zowel ouders als personeel goed vertegenwoordigd.

Wat doet de ondersteuningsplanraad (OPR)?

Eens per vier jaar verleent de OPR instemming op het ondersteuningsplan van Profi Pendi. Dit is in de Wet passend onderwijs vastgelegd. De OPR heeft medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van Profi Pendi, volgt de voortgang van het ondersteuningsplan en denkt mee over belangrijke thema’s op passend onderwijs. Zij communiceert hierover met haar achterban.