Klachten

Klachtenregeling

Profi Pendi kent een klachtenregeling. Binnen de klachtenregeling heeft Profi Pendi een interne en externe contactpersoon.
Profi Pendi is tevens aangesloten bij een commissie van beroep en een klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Bekijk hier de klachtenregeling.

Advies en bemiddeling

Indien ouders en/ of schoolbestuur het niet eens zijn met een besluit omtrent toelaatbaarheid door Profi Pendi, kunnen zij contact opnemen met de directeur-bestuurder van ons samenwerkingsverband voor een gesprek.
Mocht dit niet tot tevredenheid leiden dan kunnen ouders binnen zes weken bezwaar indienen bij de landelijke
Geschillencommissie voor passend onderwijs, waar ons samenwerkingsverband is aangesloten.

Landelijke onderwijsconsulenten

Ouders kunnen bij vragen ook een beroep doen op de landelijke onderwijsconsulenten. De onderwijsconsulenten

zijn ingesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De onderwijsconsulenten adviseren en begeleiden ouders en scholen als er problemen zijn met de plaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft of als dit proces moeizaam verloopt en school en ouders niet tot een oplossing kunnen komen. De advisering en begeleiding is kosteloos.