Ondersteuning

Ondersteuning

Versterken van de scholen

Binnen Profi Pendi maken 16 schoolbesturen afspraken over passend onderwijs. Over wat er binnen de basisondersteuning valt, welke financiële middelen de scholen krijgen om zelf extra ondersteuning te organiseren, maar bijvoorbeeld ook welke arrangementen vanuit het samenwerkingsverband mogelijk zijn en wat de speerpunten zijn voor de komende jaren. Omdat we ernaar streven dat zoveel mogelijk leerlingen naar de reguliere basisschool gaan, investeren onze schoolbesturen in het versterken van de basisondersteuning. Hierdoor kan de school steeds vaker zelf ondersteuning bieden of preventief te werk gaan.

 

Onze ondersteuningspiramide

Arrangementen-in-het-samenwerkingsverband

Elke school biedt de basisondersteuning waarmee kinderen die net iets meer nodig hebben, zich toch goed kunnen ontwikkelen. Deze basisondersteuning is er voor alle kinderen. Is de basisondersteuning niet voldoende, dan zet de school zelf tijdelijk extra ondersteuning in met de middelen en expertise die het samenwerkingsverband verstrekt. De school kan ook een arrangement aanvragen bij Profi Pendi. Soms lukt het niet het kind de juiste ondersteuning op de reguliere basisschool te geven. In dat geval kan het kind, bij voorkeur tijdelijk, naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Daarvoor is wel een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.