Dekkend netwerk

Dekkend netwerk

De scholen binnen het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de regio. Hiervoor is een dekkend netwerk nodig van lesplaatsen en voorzieningen voor alle kinderen. Wanneer een voorziening niet binnen de regio gevonden kan worden, werkt Profi Pendi samen met scholen buiten de regio die dit wel kunnen bieden. Denk hierbij aan gespecialiseerde ondersteuning en scholen voor speciaal onderwijs.