MDO

Het multidisciplinair overleg (MDO)

Het multidisciplinair overleg (MDO)

Het uitgangspunt is dat de basisondersteuning die elke school biedt, de meeste kinderen verder helpt om de basisschooltijd goed te doorlopen. De consulenten passend onderwijs van Profi Pendi helpen scholen als er vragen rondom kinderen zijn die iets meer nodig hebben. Zij sluiten aan bij het multidisciplinair overleg met ouders, leerkrachten en IB’er en kijken dan mee vanuit de vraag wat de leerling nodig heeft om tot leren te kunnen komen.

Is de basisondersteuning niet voldoende en heeft een kind extra ondersteuning nodig? Dan kan de school vanuit de middelen die het samenwerkingsverband heeft verstrekt, ook extra ondersteuning organiseren.

Meer over aanvragen MDO’s lees je hier. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons stafbureau. Zij helpen je graag verder.