TLV-aanvraag

TLV-aanvraag

TLV-aanvraag

Lukt het een reguliere basisschool niet om passend onderwijs te bieden, omdat het kind speciale of intensieve begeleiding nodig heeft? Dan kan het kind naar het S(B)O. Voor een verwijzing naar het S(B)O is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Ons arrangement en toelaatbaarheid-Team (AT-Team) beoordeelt alle TLV-aanvragen. Meer informatie over de aanvraag TLV, lees je hier. Kijk hier voor de uiterste inleverdata van documenten voor de TLV-vergaderingen.

Terugplaatsing vanuit het S(B)O

Het uitgangspunt van Profi Pendi is dat kinderen zoveel mogelijk onderwijs krijgen in het reguliere onderwijs. Daarom streven we ernaar dat kinderen in het speciaal (basis)onderwijs – waar mogelijk en zo nodig met extra ondersteuning – weer terugkeren naar een reguliere school in de eigen omgeving. Bij een (mogelijke) terugplaatsing bieden de consultenten passend onderwijs ondersteuning. Samen met ouders en de S(B)O school kijken we naar een passende vervolgschool voor het kind.