Samenwerkingspartners in onze regio

Samenwerkingspartners in onze regio

Sociaal team

Houten
Naam: Sociaal Team Houten
Website: https://www.sociaalteamhouten.nl/
Adres: Onderdoor 25, 3995 DW Houten
Telefoonnummer: 030-639 22 50
Mail: info@sociaalteamhouten.nl

 

Nieuwegein
Naam: Geynwijs
Website: https://www.nieuwegein.nl/hulp-en-ondersteuning/geynwijs
Adres: Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-410 06 66
Mail: infogeynwijs@nieuwegein.nl

 

IJsselstein
Naam: Sociaal- & Jeugdteam IJsselstein
Website: https://www.sociaalteam.nu/
Adres: Overtoom 1, 3401 BK  IJsselstein
Telefoonnummer: 030-765 00 26 (sociaal team) & 030-686 99 01 (jeugdteam)
Mail: sociaalteam@ijsselstein.nl (sociaal team) & jeugdteam@ijsselstein.nl (jeugdteam)

 

Vijfheerenlanden
Naam: Sociaal Loket
Website: https://www.vijfheerenlanden.nl/Zorg/Overzichtspagina_Zorg/Sociaal_Loket
Adres: Postbus 11, 4140 AA Leerdam
Telefoonnummer: 0800-5016
Mail: sociaalloket@vijfheerenlanden.nl

 

Lopik
Naam: Breed Sociaal Loket
Website: https://www.lopik.nl/breed-sociaal-loket
Adres: Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik
Telefoonnummer: 03480-55 99 55
Mail: bsl@lopik.nl

Leerplicht

Contactgegevens leerplicht regio lekstroom t.b.v. Oudersteunpunt Profi Pendi.

 

Houten
Laura Bakker, Jules van Leeuwen en Maaike van de Ruit
tel. 030-6392611
e-mail: leerlingzakenlekstroom@nieuwegein.nl

 

IJsselstein
Natascha Baretta en Caroline Swart-Wijffels
tel. 030-6071427
e-mail: leerlingzakenlekstroom@nieuwegein.nl

 

Lopik
Jethro Jacobs
tel. 0348-559955
e-mail: jethro.jacobs@lopik.nl

 

Nieuwegein
Sandra Offenberg, Dorine van Mil en Tineke Pool
tel. 030-6071427
e-mail: leerlingzakenlekstroom@nieuwegein.nl

 

Vijfheerenlanden
Slavica Gavrilovic
tel. 088-5997230 of 06-21160938
e-mail: s.gavrilovic@vijfheerenlanden.nl