Over ons

Over ons

Samen zijn we Profi Pendi

Samenwerkingsverband Profi Pendi Dat zijn wij allemaal. Met 80 scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs, en 16 besturen zorgen we voor passend onderwijs voor elke leerling in de regio Lekstroom. Iedereen, van leerkracht tot consulent passend onderwijs draagt daar vanuit zijn rol en deskundigheid aan bij. Passend onderwijs is een taak van ons allemaal. Want samen zien we meer. Samen kunnen we meer. Samen bereiken we meer.

De rol van ons samenwerkingsverband

Scholen zijn verantwoordelijk om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. We noemen dat de zorgplicht van de school. De school zoekt in overleg met ouders naar de juiste ondersteuning. Gewoon op de eigen school of op een andere reguliere of speciale (basis)school. Het stafbureau van Profi Pendi helpt scholen hierbij. Door experts in te zetten, kennis te delen, en door scholen de juiste middelen en advies te geven om kinderen optimaal te begeleiden. Het stafbureau gaat ook over de toelating tot speciale (basis)scholen.