Aangesloten scholenbesturen

Aangesloten schoolbesturen

Aan het samenwerkingsverband nemen de volgende 16 schoolbesturen deel:

 • Stichting Samenwerking Nieuwegein
 • KS Fectio
 • Stichting ROBIJN
 • Stichting Trinamiek
 • Stichting Monton
 • Gewoon Speciaal onderwijs
 • Openbaar Onderwijs Houten
 • LEV Scholengroep WN
 • Stichting O2A5
 • SPCO Groene Hart
 • Stichting Fluenta
 • PCPO TriVia
 • Stichting Montessori Onderwijs Houten
 • De Kleine Prins (opting-in schoolbestuur)
 • Stichting PCOU (opting-in schoolbestuur)
 • SPO Utrecht (opting-in schoolbestuur).

Aangesloten scholen

Op onderstaande kaart worden de aangesloten scholen weergegeven.