Aangesloten schoolbesturen

Aangesloten schoolbesturen

De bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen vormen samen de Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs ProfiPendi. In het organogram is weergegeven hoe de verschillende geledingen binnen het samenwerkingsverband zich tot elkaar verhouden.