CvT

Commissie van Toezicht (CvT)

De Commissie van Toezicht (CvT) is het intern toezichthoudend orgaan van de vereniging en bestaat uit twee onafhankelijke leden. Een van de leden is op voordracht van de OPR benoemd. De CvT wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die geen lid is van de commissie. De CvT houdt toezicht op de kwaliteit van de processen, de efficiency van de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie van het samenwerkingsverband. De CvT vervult de werkgeversfunctie voor de directeur-bestuurder.

cvt Alina Kuiper

Alina Kuiper

Bob van ’t Geloofkopie

Bob van 't Geloof