Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap personeel

Profi Pendi heeft een medezeggenschapsraad van personeelsleden (MR-P) ingesteld en tevens een Medezeggenschapsreglement opgesteld. In relatie tot het Ondersteuningsplan heeft de MR-P instemmingsrecht.