Missie, visie en kernwaarden

Missie, visie en kernwaarden

Missie: een ononderbroken ontwikkeling voor elk kind.

Profi Pendi wil voor alle leerlingen in de regio Lekstroom een ononderbroken ontwikkelingsproces mogelijk maken. Daarom zorgen we voor een samenhangend en dekkend netwerk van expertise en ondersteuningsaanbod, zowel binnen als tussen de verschillende scholen. Zo krijgt elke leerling, ook als deze behoefte heeft aan extra ondersteuning, het best passende onderwijsaanbod.

Visie: passend onderwijs doe je samen

Profi Pendi realiseert samen met netwerkpartners een passend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen, zo thuisnabij mogelijk. In de keuzes die we maken, staat het kind centraal. Onderwijs, jeugdzorgpartners, gemeenten en ouders: met elkaar geven we vorm aan passend onderwijs. Samen hebben we immers meer kennis, ervaring en mogelijkheden en in verbinding bereik je meer dan alleen. We leren van en met elkaar, zodat we blijven ontwikkelen én resultaten behalen. En we nemen ieder onze verantwoordelijkheid binnen passend onderwijs. Zo realiseren we een optimale ontwikkeling voor onze leerlingen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden drukken uit waar we voor staan en ook hoe we intern en extern met elkaar omgaan. Dit zijn onze kernwaarden:

  • Perspectief: Bij Profi Pendi staat het kind centraal. Zo kijken we naar het kind. Iedereen vanuit een eigen perspectief. We zijn een lerende (netwerk)organisatie. Ruimte voor ontwikkeling – zowel van leerling, leerkracht als organisatie – vinden we belangrijk.
  • Professioneel: We werken met bekwame mensen die de goede dingen doen. We hebben aandacht voor professionele ontwikkeling. We komen afspraken na en spreken elkaar daarop aan. Dit doen we met respect naar en voor elkaar. Gezamenlijk beleid vertegenwoordigen we op eenduidige wijze naar buiten toe.
  • In verbinding: Passend onderwijs vraagt om samenwerking en vertrouwen. Om samen verantwoordelijkheid te nemen en te voelen. We zijn loyaal en solidair naar elkaar.