Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Alle scholen maken samen afspraken over de begeleiding en ondersteuning in het werkgebied van Samenwerkingsverband Profi Pendi. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het plan beschrijft onze speerpunten, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit borgen en verbeteren.

Download hier ons Ondersteuningsplan 2020-2024.