Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad

Meedenken en ondersteunen

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit ouders en medewerkers van de scholen uit onze regio. Samen vormen zij het medezeggenschapsorgaan namens leerlingen, ouders en medewerkers. Drie tot vijf keer per jaar komt de OPR bij elkaar. De OPR denkt met ons mee en ondersteunt ons om nog beter passend onderwijs te organiseren.

 

“Overdag in de klas ervaar ik waar verbeterpunten voor het onderwijs liggen.
Daar wil ik op doorpakken.”

Harrie Janmaat, leerkracht en voorzitter OPR

Taken, bevoegdheden en verplichtingen

De belangrijkste taak van de OPR is het instemmen met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat hoe wij vorm gaan geven aan passend onderwijs in onze regio. Daarnaast gaat de OPR met ons in gesprek over verschillende thema’s. De OPR is een gelijkwaardige gesprekspartner voor onze directeur-bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

In het Medezeggenschapsreglement staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen uitgebreid beschreven.

 

“We puzzelen mee in de vormgeving van inclusief onderwijs,
om leerlingen samen onderwijs te laten volgen.”

Mirjam Zwaan, ouder en OPR-lid

OPR-lid worden

Wil jij meepraten en -denken over hoe we passend onderwijs vormgeven? Dat vinden we fijn! We breiden de OPR graag uit! Met jouw ervaring en betrokkenheid als ouder en/of onderwijsprofessional kunnen we nóg stevigere stappen op de weg naar passend onderwijs zetten.

Bekijk hieronder de video van onze OPR:

Versterk jij onze OPR? Lees hier de vacature. Voor meer informatie stuur je een mailtje naar info@profipendi.nl of neem je contact op met je schoolbestuur.

 

“Ik vind het zo mooi dat ik de dagelijkse praktijk samenbreng met het beleid.”

Elles Kerk, leerkracht en OPR-lid