Organisatie

Onze organisatie

ProfiPendi

Samenwerkingsverband Profi Pendi is een vereniging waarin 16 besturen en 80 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samenwerken. Als netwerkorganisatie zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio. Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Profi Pendi heeft naast een directeur-bestuurder ook een ALV (het overlegorgaan van de schoolbesturen), een Ondersteuningsplanraad (voor de medezeggenschap door ouders en onderwijspersoneel), een Commissie van Toezicht, een MR-P (medezeggenschapsraad voor personeel) en een directieoverleg.