Arrangementen en Toelaatbaarheid-Team

Arrangementen en Toelaatbaarheid-Team

Het AT-Team beoordeelt alle Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)-aanvragen en arrangementaanvragen. Het AT-Team bestaat uit een onafhankelijk coördinator en een orthopedagoog. Daarnaast beschikt het samenwerkingsverband over onafhankelijke (ortho)pedagogen die de deskundigheidsadviezen opstellen.