Consulenten passend onderwijs

Consulenten passend onderwijs

Profi Pendi werkt met eigen consulenten passend onderwijs die in een vast gebied werken. Zij stellen de vraag centraal: Wat heeft de leerkracht nodig om de leerling goed te ondersteunen? En: Wat heeft de leerling nodig om tot leren te komen? De Profi Pendi consulenten sluiten altijd aan bij een multidisciplinair overleg (MDO).