Stichting

Stichting

De Stichting Samenwerkingsverband Profi Pendi is verantwoordelijk voor passend onderwijs in de Lekstroomregio, bestaande uit de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vijfheerenlanden en IJsselstein. De Stichting bestaat uit 16 besturen, zo’n 78 scholen (voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs,) zo’n 15.000 leerlingen.