Sfeerverslag Profi Pendi cultuur- en inspiratiemiddag 17 mei 2022

Met zijn allen bedenken welke richting we op moeten met Profi Pendi en samen praten over dat wat belangrijk is. Dat was het doel van de Profi Pendi cultuur- en inspiratiemiddag vorige week dinsdag in Vianen. Onderdeel daarvan was de terugkoppeling van het Organisatie Waarden Onderzoek waarbij inzicht is verkregen in de waarden die ons drijven, de waarden die wij willen ontwikkelen en ook waar energie weglekt. Walter Faaij van Green Culture Lab was aanwezig als keynote speaker om te inspireren en inzicht te bieden in het zijn van een netwerkorganisatie en het vormen van cultuur. Daarnaast zorgde hij ook voor een inspirerend kampvuurgesprek, waarbij ‘Chief Marko’ aan het werk werd gezet om openhartig te luisteren naar de aanwezigen en na afloop een aantal besluiten te formuleren.

Na een warm welkom voor alle aanwezigen van interim directeur-bestuurder Marko Hermeler, met extra aandacht voor de nieuwe collega’s, begon de middag met een keynote van Walter Faaij over netwerkorganisaties en het vormen van cultuur. Walter zet de zaal direct op scherp met een aantal stellingen die allen terugleiden naar de vragen ‘Wat zien wij als goed en wat als fout?’ en ‘Wanneer is iets waar en wanneer niet?’. De conclusie luidt dat niets betekenis heeft van zichzelf. Wij als mens en als groep geven betekenis aan de wereld om ons heen via verbale en non-verbale communicatie en creëren en versterken daarmee keer op keer cultuur.
De rest van de keynote neemt hij ons mee door de het proces van cultuurvorming en waar we cultuur allemaal bewust en onbewust tegenkomen, met pakkende voorbeelden uit het dagelijks leven. Dit alles om de groep te inspireren en voor te bereiden op het kampvuurgesprek waar vrijmoedig gesproken en openhartig geluisterd zal worden om betekenis te geven aan de toekomst van Profi Pendi.

‘In mijn eentje ga ik snel, samen gaan we ver.’

Maartje Ebben, senior beleidsmedewerker Profi Pendi, bedankt Walter voor het delen van zijn inzichten en vraagt om reacties uit de zaal. Er is direct te merken dat de groep enthousiast is geworden. Zo geven mensen aan dat veel voorbeelden erg herkenbaar zijn, zowel op het werk als in de privesfeer, en is men benieuwd hoe het ‘tribe’ gevoel binnen Profi Pendi vorm kan krijgen.
Dan het agenda onderdeel waar de meeste mensen voor gekomen zijn; de terugkoppeling van het Organisatie Waarden Onderzoek. Men is op zoek naar de betekenis die eenieder gegeven heeft aan de waarden die belangrijk worden gevonden, zoals betrokkenheid en samenwerking.
Uit de resultaten blijkt verder dat de culturele entropie groot is, voornamelijk bij directeuren en in mindere mate bij IB-ers. Dit zet de zaal weer op scherp en brengt een gesprek op gang over waar dit verschil vandaan komt. Een aantal van de aanwezige bestuurders en directeuren lichten toe hoe zij het onderzoek hebben ingevuld en waar zij denken dat het verschil vandaan komt.
In de huidige en gewenste cultuur komt bij alle deelnemers ‘betrokkenheid’, ‘samenwerking’ en ‘in verbinding’ als rode draad naar voren uit het onderzoek. Dit biedt de zaal vertrouwen voor het vervolg.
Maartje bedankt Yolanda, 0to9, voor de terugkoppeling en constateert dat uit het gesprek dat op gang komt over de resultaten direct het effect van de keynote terug te zien is.
De zaal knikt instemmend.

Na de pauze wordt vol verwachting begonnen aan het kampvuurgesprek. Er volgt een uitleg over de herkomst en aanpak van het gesprek en ‘Chief Marko’ wordt op het podium geroepen. Na het zorgvuldig uitkiezen van de praatstok wordt het in afwachting van de vraag die Marko centraal wil stellen stil in de zaal. Tijdens het gesprek is het de bedoeling dat iedereen zijn eigen mening en perspectief deelt als antwoord op de vraag van Marko: ‘Als je het verhaal van Walter neemt en de uitslag van het Organisatie Waarden onderzoek, wat nu?’

Tijdens de eerste ronde worden ter verduidelijking vragen gesteld aan Marko om tot de essentie van zijn vraag te komen. Een greep uit de vragen:
‘Is je doel om de entropie te verlagen of het onderwijs te verbeteren?’
‘Wil je alleen het entropie getal verlagen of de verschillende groepen uit het onderzoek dichter bij elkaar brengen?’
‘Raakt de entropie jou als Chief en, zo ja, waar?’

Op basis van de verduidelijkende vragen wordt de hoofdvraag van Marko steeds scherper tot de uiteindelijke vraag; ‘Wat raden jullie mij aan om te doen, zodat we gezamenlijk de goede kant op gaan?’

Vervolgens is het aan Chief Marko om openhartig te luisteren naar het vrijmoedige advies vanuit de zaal, zijn ‘tribe’. Langzaamaan komen de adviezen op gang en is de race naar de praatstok begonnen. Dit leidt tot mooie en scherpe adviezen over de keuzes binnen het samenwerkingsverband en de inzichtelijkheid daarvan, de nut en noodzaak van procedures en het gevoel van samenhorigheid. Velen nodigen hun Chief uit om eens langs te komen op de werkvloer om de dialoog daar verder te voeren.

Een greep uit de adviezen:
‘Taal is een verbindend aspect, zoek de taal die Profi Pendi is en draag dit eenduidig uit.’
‘Maak duidelijk wat de rol en toegevoegde waarde is van Profi Pendi.’
‘Het samenwerkingsverband maakt keuzes waarbij niet altijd even inzichtelijk is hoe er tot de keuze gekomen is, maak dit inzichtelijker zodat wij het ook begrijpen.’
‘Wij zijn een samenwerkingsverband, maar toch leeft dit gevoel niet bij de mensen op de werkvloer. Misschien hangt er nog een geest uit het verleden rond die tot op heden niet bespreekbaar is gemaakt. Zorg dat hier verandering in komt.’
‘Neem de tijd om de reden achter de antwoorden van het Organisatie Waarden Onderzoek zo goed mogelijk boven tafel te krijgen.’
‘Denk meer vanuit het kind dan voor het kind.’

Besluiten


De besluiten die ter plekke genomen zijn

  1. Omdat zichtbaarheid en opvangen van signalen als belangrijk gezien wordt zal de directeur bestuurder door gaan met de 3 maandelijkse 30 minuten dialogen
  2. De directeur-bestuurder sluit voortaan (kort) aan bij de IB netwerkbijeenkomsten
  3. De directeur-bestuurder laat zich twee maal per jaar uitnodigen bij een directieoverleg van de scholenstichting(en).
  4. Er komt zeer binnenkort een Speciale Nieuwsbrief waarin uitgelegd wordt hoe Profi Pendi georganiseerd is, zodat verwarring en onduidelijk uit de weg geruimd wordt.


Uitzoekbesluiten

  1. Voor de zomer van 2022 wordt een ambitiewaarde verwoord. Een Ambitie-Waarde is die ene unieke waarde die inspireert, een gezamenlijk verlangen aanzet en alle andere kern- en werkwaarden overstijgt en/of verenigt. Mensen die voor en met Profi Pendi werken herkennen zich hierin en zijn enthousiast over het perspectief. Zij ervaren of voelen de Ambitie-Waarde. Dat wordt door een werkgroep met OPR-leden, bestuursleden en medewerkers van Profi Pendi onder leiding van 0to9 geformuleerd.
  2. Voor de start nieuwe van het formuleren van het ondersteuningsplan (maart 2023). Met alle stakeholders uitzoeken of het huidige model past bij de behoeften van deelnemers.
  3. Voor december 2022: procedures en formulieren die nodig zijn om TLV of een arrangement aan te vragen zijn tegen het licht gehouden en daar waar mogelijk aangepast/vereenvoudigd.


Besluit om niet te doen

  1. Voor het verkrijgen van een TLV blijft de werkwijze ongewijzigd. Een goed OPP wat daadwerklijk zijn werk heeft kunnen doen om het zorgaanbod van een leerling te verbeteren/aan te passen, de evaluatie en verslaglegging daarvan, andere rapporten en informatie en deskundigenbeoordelingen zijn wettelijk verplicht. Daar kan dus niets in aangepast worden.

Daarnaast geeft hij aan dat er met veel zorgvuldigheid gezocht wordt naar vaste invulling van zijn rol en dat hij zijn opvolger ook absoluut mee gaat geven dat het voeren van dialoog van belang is.

Met het delen van de besluiten is een einde gekomen aan een inspirerende middag. De gasten verplaatsen zich tevreden naar de borrel en praten nog even na. Velen geven aan het gevoel te hebben serieus te zijn genomen en benieuwd te zijn naar wat de toekomst gaat bieden.

Marko wil, namens de hele staf van Profi Pendi, alle aanwezigen heel hartelijk danken voor hun eerlijkheid en aanwezigheid. Het was pittig als ‘chief’, maar ook heel verhelderend. Tevens hartelijk dank aan Ruby Neugebauer voor verslag en foto’s van deze middag.